Як враховується від ємне значення об єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

Як враховується від ємне значення об єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

150.1. Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей частини першої цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

150.2. Орган державної податкової служби не може відмовити у прийнятті податкової декларації, яка містить від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, з причин наявності такого від'ємного значення.

150.3. У разі якщо від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об'єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від'ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.

150.1. Відповідно до пункту 150.1, а також пункту 150.3 підприємство має право враховувати у складі витрат наступного року збитки (від' ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування), які утворились за підсумками попереднього податкового року. Збитки, які виникли до 2010 року та непогашені станом на 1 січня 2011 року, також враховуються у зменшення податкових зобов' язань.

Протягом попередніх років існували різні перехідні правила включення від'

ємного значення об'єкта оподаткування попередніх податкових років у наступному податковому періоді. Згідно з ПКУ необхідно:

1) суму збитку попереднього періоду включити до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року;

2) розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками першого півріччя, трьох кварталів та року здійснювати з урахуванням збитку попереднього року у складі витрат наростаючим підсумком до того періоду, коли такий збиток буде повністю погашеним. Наведемо такий приклад (див. табл. 3.19):

Таблиця 3.19

Декларація з податку на прибуток підприємства (схематично, умовно)

Показники

Звітній період

Наступ­ний рік, I кв.

I кв.

II кв.15

I п/р

III

15

кв.

9 міс.

IV

15

кв.

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дохід

30 000

35 000

65 000

30 000

95 000

30 000

125 000

4 3000

Від'ємне значення об'єкта

оподаткування попередніх податкових років

8 000

8 000

8000

8 000

7 000

(...)

Витрати

27 000

28 000

55 000

37 000

100 000

32 000

132 000

32 000

Об'єкт

оподаткування

- 5 000

2 000

-5 000

- 7 000

4 000

Прибуток (збиток) без збитку попереднього року

3 000

7 000

10 000

- 7 000

3 000

- 2 000

1 000

9 000

Прибуток, що

підлягає

оподаткуванню

2 000

4 000

(тис. грн)

Від' ємне значення об'єкта оподаткування попереднього року включено до розрахунку об'єкта оподаткування у звітних податкових періодах: І кварталі, І півріччі, за три квартали, за рік; прибуток без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року складає у звітному році 1 000 тис. грн, перехідна сума збитку звітного періоду на наступний рік - 7 000 тис. грн.

Необхідно звернути увагу, що в суму від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року не включається збиток (від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування), отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню. Збитки від діяльності за патентами відшкодовуються за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах, виключно від такої діяльності (абзац 2 п. 150.1 статті 150 ПКУ). Для більш ретельного роз'яснення необхідно звернутися до деяких пунктів статей 267, 152 ПКУ (див. коментар до даних статей).

У пп. 267.1.1 п. 267.1 статті 267 розділу ХІІ ПКУ визначаються види діяльності суб'єктів господарювання (або їх підрозділів), які обов'язково підлягають патентуванню: торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; діяльність з надання платних послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; торгівля готівковими валютними цінностями у пунктах продажу іноземної валюти; діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей). Згідно з п. 152.1, 152.2 статті 152 ПКУ платник податку, який проводить діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до розділу XII ПКУ, зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності (з урахуванням вартості придбаних торгових патентів) та окремо визначати податок від іншої діяльності, сума від'ємного значення як результат розрахунку об' єкта оподаткування від діяльності за патентами на наступний рік не переноситься (абзац 2 п. 150.1 статті 150 ПКУ).

150.2. Обов'язок прийняття податкової декларації органом державної податкової служби встановлено пунктом 49.8 статті 49 ПКУ. Коментованим пунктом встановлюється спеціальна вимога щодо прийняття податкової декларації, а саме: орган державної податкової служби не може відмовити у прийнятті податкової декларації, яка містить від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, з причин наявності такого від'ємного значення. Тобто наявність збитку у декларації не може бути причиною відмови у прийнятті декларації. Відмова контролюючого органу розцінюється як невиконання або неналежне виконання посадовими особами контролюючих органів своїх обов' язків і тягне відповідальність згідно із Законом (п. 21.2 ст. 21 розділу І ПКУ).

Сума об'єкта оподаткування

Показники

Попередній податковий період

Звітний податковий період

I кв.

I п/р

За 3 кв.

Рік

I кв.

I п/р

За 3 кв.

Рік

Позитивне значення

2 000

3 000

100

1 100

Від'ємне значення

1 000

2 500

3 500

4 000

Таблиця 3.20

150.3. У випадку коли збиток декларується платником протягом чотирьох послідовних податкових періодів, податкова служба має право провести позапланову перевірку визначення об'єкта оподаткування. Це зазначене у п. 150.3 статті 150 ПКУ, де також підкреслено, що в інших випадках збиток не є основою для проведення позапланової перевірки. Наведемо приклад (див. табл. 3.20).

У даному випадку підприємство протягом чотирьох послідовних податкових періодів мало збитки, тому податкова служба має право провести у ІІІ кварталі позачергову перевірку правильності визнання об'єкта оподаткування.

Положення щодо збитків платника податку, діяльність якого припиняється, наведено у абзацах 8-10 пп. 153.15.1 п. 153.15 статті 153 ПКУ (див. коментар до даного підпункту).

< Попередня   Наступна >

Источник: http://radnuk.info/komentar/podatkov/600--iii-133-...

Як враховується від ємне значення об єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

Як враховується від ємне значення об єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

Комментарии

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Лечение аденомы лазером в запорожье